• o nama

Pravna izjava

Ovo web mjesto (mjesto) je u vlasništvu i pod upravom AccuPath Group Co., Ltd. ("AccuPath®"). Pažljivo proučite ove Uvjete korištenja (Uvjeti). Pristupom ili korištenjem ove stranice, slažete se da ste pročitali, razumjeli i da ste suglasni s ovim Uvjetima.
Ako se ne slažete pridržavati se svih odredbi sadržanih u ovim Uvjetima (jer se mogu povremeno mijenjati), ne smijete koristiti niti pristupati Stranici.
Ovi Uvjeti su posljednji put ažurirani 1. kolovoza 2023. Pregledajte Uvjete svaki put kada posjetite web mjesto.Korištenjem ove stranice to znači da prihvaćate najnoviju verziju Uvjeta.

OBAVIJEST O AUTORSKIM PRAVIMA
Materijali na ovoj stranici pripadaju nama ili su nam licencirani i zaštićeni su autorskim pravima, patentima ili drugim vlasničkim ugovorima i zakonima i dopušteno vam je koristiti samo takve materijale i sadržaje prema izričitom ovlaštenju AccuPatha®, njegovih podružnica ili njegovih davatelja licence.Ništa što je ovdje sadržano ne prenosi na vas bilo kakvo pravo, naslov ili interes u web-mjestu ili sadržaju.
Osim za svoju osobnu i nekomercijalnu upotrebu, ne smijete kopirati, slati e-poštom, preuzimati, reproducirati, licencirati, distribuirati, objavljivati, citirati, prilagođavati, uokviriti, zrcaliti na drugu web stranicu, kompilirati, povezivati ​​s drugima ili prikazivati ​​bilo koji sadržaj ove stranice bez prethodnog pisanog odobrenja ili autorizacije AccuPath-a®ili njegovih podružnica ili podružnica.
Svi zaštitni znakovi, oznake usluga i logotipi prikazani na ovoj stranici registrirani su i neregistrirani zaštitni znakovi AccuPath-a®, njegove podružnice ili podružnice ili treće strane koje su licencirale svoje trgovačke znakove AccuPathu®ili jedno od njegovih povezanih društava ili podružnica.Bilo koji AccuPath®korporativni logotip ili logotipi i zaštitni znakovi za AccuPath®proizvodi su registrirani u Kini i/ili u drugim zemljama i nitko ih ne smije koristiti bez prethodnog pismenog pristanka AccuPath-a®.Sva prava koja nisu izričito dodijeljena pridržava AccuPath®ili njegovih podružnica ili podružnica.Imajte na umu da AccuPath®provodi svoja prava intelektualnog vlasništva u najvećoj mogućoj mjeri zakona.

KORIŠTENJE WEB STRANICE
Nekomercijalno korištenje bilo kojeg sadržaja i usluga koje pruža ova stranica dopušteno je u svrhu osobne edukacije i istraživanja (tj. bez ostvarivanja bilo kakvog profita ili oglašavanja), ali takvo korištenje mora biti u skladu sa svim važećim zakonima o autorskom pravu i drugim srodnim zakonima i propisima i neće kršiti AccuPath®prava, njegovih podružnica ili podružnica.
Ne smijete koristiti bilo koji sadržaj ili usluge koje pruža ova stranica u nezakonite, nezakonite, prijevarne, štetne, komercijalne ili reklamne svrhe za stvaranje profita.Naša tvrtka ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili nastalu štetu.
Ne smijete mijenjati, objavljivati, emitirati, reproducirati, kopirati, mijenjati, širiti, predstavljati, prikazivati, povezivati ​​s drugima ili koristiti dio ili cijeli sadržaj ili usluge koje nudi ova stranica prije nego što to izričito ovlasti ova stranica ili AccuPath®.

SADRŽAJ WEB STRANICA
Velik dio informacija na ovoj stranici odnosi se na proizvode i usluge koje nudi AccuPath®ili njegovih podružnica ili podružnica.Materijali na ovoj stranici služe samo za vaše opće obrazovne informacije i informacije neće uvijek biti ažurne.Informacije koje pročitate na ovoj stranici ne mogu zamijeniti odnos koji imate sa svojim zdravstvenim radnikom.AccuPath®ne bavi se medicinom niti pruža medicinske usluge ili savjete te se informacije na ovoj stranici ne bi trebale smatrati medicinskim savjetima.Uvijek biste trebali razgovarati sa svojim zdravstvenim radnikom za dijagnozu i liječenje.
AccuPath®ili njegove podružnice ili podružnice također mogu uključivati ​​određene informacije, referentne vodiče i baze podataka namijenjene za korištenje od strane ovlaštenih zdravstvenih radnika.Ovi alati nisu namijenjeni davanju profesionalnih medicinskih savjeta.

ODRICANJE
AccuPath®ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu točnosti, ažurnosti, potpunosti i točnosti bilo kojeg sadržaja ove stranice, niti u pogledu posljedica korištenja takvog sadržaja.
AccuPath®ovime se odriče bilo kakvog izričitog ili implicitnog jamstva ili jamstva za korištenje ove Stranice, korištenje bilo kojeg sadržaja ili usluga koje pruža, i/ili informacija povezanih s ovom Stranicom, ili bilo koje web stranice ili informacija povezanih s ovom Stranicom, uključujući ali ne ograničavajući se na mogućnost prodaje, prikladnost za određenu namjenu, odnosno zaštita prava korisnika.
AccuPath®ne prihvaća odgovornost u vezi s dostupnošću, pogreškama do kojih je došlo tijekom korištenja ove stranice, uključujući ali ne ograničavajući se na izravne, neizravne, kaznene, slučajne, posebne ili posljedične štete.
AccuPath®ne prihvaća odgovornost u vezi s bilo kojom odlukom ili radnjom koju je bilo tko poduzeo oslanjajući se na bilo koju informaciju dobivenu tijekom ulaska, pregledavanja i korištenja ove stranice.Neće ni AccuPath®biti odgovoran za bilo kakve izravne ili neizravne gubitke, niti kaznenu naknadu štete bilo koje vrste uzrokovane tijekom ulaska, pregledavanja i korištenja ove stranice, uključujući ali ne ograničavajući se na prekid poslovanja, gubitak podataka ili gubitak dobiti.
AccuPath®ne prihvaća odgovornost u vezi s padom računalnog sustava i oštećenjem softvera, hardvera, IT sustava ili oštećenjem imovine ili gubitkom uzrokovanim virusima ili pogođenim programima preuzetim s ove stranice ili bilo kojeg sadržaja ove stranice.
Informacije objavljene na ovoj stranici koje se odnose na AccuPath®Informacije o korporaciji, proizvodima i relevantnom poslovanju mogu sadržavati prediktivne izjave koje mogu biti rizične i neizvjesne.Takve izjave imaju za cilj da naznače AccuPath®predviđanje o budućem razvoju, na koje se ne treba oslanjati kao na jamstvo za budući poslovni razvoj i učinak.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Slažete se da ni AccuPath®niti bilo koja osoba ili tvrtka povezana s AccuPathom®bit će odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu vašom upotrebom ili nemogućnošću korištenja ove stranice ili materijala na ovoj stranici.Ova zaštita pokriva zahtjeve temeljene na jamstvu, ugovoru, deliktu, objektivnoj odgovornosti i bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji.Ova zaštita pokriva AccuPath®, njegovih podružnica i službenika, direktora, zaposlenika, agenata i dobavljača povezanih društava spomenutih na ovoj stranici.Ova zaštita pokriva sve gubitke uključujući, bez ograničenja, izravne ili neizravne, posebne, slučajne, posljedične, egzemplarne i kaznene štete, osobne ozljede/nepravu smrt, izgubljenu dobit ili štete nastale uslijed gubitka podataka ili prekida poslovanja.

ODŠTETA
Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i držati AccuPath®, njegove roditelje, podružnice, pridružena društva, dioničare, direktore, službenike, zaposlenike i agente, bezopasne od bilo kakvog potraživanja, zahtjeva, odgovornosti, troškova ili gubitaka, uključujući razumne odvjetničke naknade, koje je napravila bilo koja treća strana zbog ili proizlaze iz, ili na bilo koji način povezan s vašim korištenjem ili pristupom Stranici ili vašim kršenjem ovih Uvjeta.

PRIDRŽAVANJE PRAVA
AccuPath®i/ili AccuPath®podružnice i/ili AccuPath®Podružnice tvrtke kćeri zadržavaju sva prava potraživanja bilo kakve štete koju je bilo tko prouzročio zbog kršenja ove pravne izjave.AccuPath®i/ili AccuPath®'s podružnicama i/ili AccuPath®podružnice zadržavaju sva prava da djeluju protiv bilo koje strane koja je prekršila u skladu s primjenjivim zakonima i propisima.

POLITIKA PRIVATNOSTI
Sve informacije poslane na Stranicu, uključujući ali ne ograničavajući se na osobne podatke, tretiraju se u skladu s AccuPathom®Politika privatnosti.

LINKOVI NA DRUGE STRANICE
Linkovi sadržani ovdje vode online korisnike na druga mjesta koja nisu pod kontrolom AccuPatha®.AccuPath®nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu posjećivanjem takvih drugih povezanih web stranica putem ove stranice.Korištenje takve povezane web stranice mora biti podložno njezinim odredbama i uvjetima te primjenjivim zakonima i propisima.
Sve takve veze daju se isključivo u prikladne svrhe.Nijedna takva poveznica ne predstavlja korištenje takvih web stranica ili preporuku proizvoda ili usluga sadržanih na njima.

VAŽEĆI ZAKON I RJEŠAVANJE SPOROVA
Ova stranica i pravna izjava bit će uređeni i tumačeni u skladu sa zakonima Narodne Republike Kine, bez upućivanja na njezina načela sukoba zakona.Svi sporovi u vezi ili koji proizlaze iz ove stranice i pravne izjave bit će predani šangajskoj podkomisiji Kineske međunarodne gospodarske i trgovinske arbitraže ("CIETAC") na arbitražu.
Sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ovom Stranicom stranke će najprije riješiti prijateljski, bez pribjegavanja parnici.Ako se takav spor ne može riješiti sporazumno u roku od trideset (30) dana nakon primitka obavijesti o postojanju spora, tada takav spor može uputiti bilo koja strana i konačno riješiti arbitražom.Arbitražni postupak će se voditi u Šangaju u Šangajskoj podkomisiji Kineske međunarodne gospodarske i trgovinske arbitražne komisije ("CIETAC") u skladu s tada važećim arbitražnim pravilima CIETAC-a.Postojat će tri arbitra, među kojima će Strana koja podnosi arbitražu s jedne strane i tuženik s druge strane izabrati po jednog (1) arbitra, a dva tako odabrana arbitra će izabrati trećeg arbitra.Ako dva arbitra ne uspiju odabrati trećeg arbitra u roku od trideset (30) dana, tada će tog arbitra izabrati predsjednik CIETAC-a.Arbitražna odluka bit će u pisanom obliku te će biti konačna i obvezujuća za stranke.Sjedište arbitraže bit će Šangaj, a arbitraža će se voditi na kineskom jeziku.U najvećoj mjeri dopuštenoj bilo kojim primjenjivim zakonom, strane neopozivo isključuju i suglasne su da neće koristiti bilo kakvo pravo na upućivanje na pravna pitanja ili na žalbu bilo kojem sudu ili drugom pravosudnom tijelu.Troškove arbitraže (uključujući odvjetničke i druge naknade i troškove u vezi s arbitražnim postupkom i izvršenjem arbitražne odluke) snosi stranka koja je izgubila spor, osim ako arbitražni sud ne odluči drugačije.

PODACI ZA KONTAKT
Ako imate bilo kakvih pravnih pitanja u vezi s Uvjetima ili Stranicom, kontaktirajte AccuPath®u [customer@accupathmed.com].