• proizvoda

Poliimidne (PI) cijevi

  • Poliimidne (PI) cijevi s prijenosom zakretnog momenta i čvrstoćom stupa

    Poliimidne (PI) cijevi s prijenosom zakretnog momenta i čvrstoćom stupa

    Poliimid je polimer duroplasta koji ima iznimnu toplinsku stabilnost, kemijsku otpornost i vlačnu čvrstoću.Ove karakteristike čine poliimid idealnim materijalom za visokoučinkovite medicinske primjene.Cijev je lagana, fleksibilna i otporna na toplinu i kemijsku interakciju.Široko se koristi u medicinskim uređajima kao što su kardiovaskularni kateteri, urološki uređaji za vađenje, neurovaskularne aplikacije, balon ...