• proizvoda

Cijev s više lumena

  • Visokoprecizna cijev s više lumena od 2~6

    Visokoprecizna cijev s više lumena od 2~6

    AccuPath®'Cijev s više lumena sadrži cijevi od 2 do 9 lumena.Konvencionalna cijev s više šupljina je cijev s dvije šupljine: polumjesec i kružna šupljina.Polumjesečasta šupljina u cijevi s više šupljina obično se koristi za transport određene količine tekućine, dok se kružna šupljina obično koristi za prolaz kroz žicu za navođenje.Za medicinske cijevi s više lumena, AccuPath®nudi PEBAX, PA, PET serije, i više materijala pr...